150+ मराठी सुविचार | marathi suvichar

150+ मराठी सुविचार | marathi suvichar marathi manoranjan मराठी मनोरंजन

  || 150+ मराठी सुविचार | marathi suvichar ||   150+ marathi suvichar | मराठी सुविचार प्रसन्नता सर्व सद्गुणांची जननी आहे. सदाचार हा माणसाचा खरा अलंकार आहे. आत्मविश्वास हा माणसाचा खरा मित्र आहे. ज्योत जळत असते, तोवरच ती दुसऱ्या ज्योतीला प्रज्वलीत करू शकते अथवा प्रकाश देऊ शकते. साफ-सफाई ज्या घरी, आरोग्य तेथे वास करी । … Read more

100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार

100+.marathi suvichar | मराठी सुविचारmarathi manoranjan

100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार 100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार १. शाळा हे समाजाने, समाजाच्या विकासासाठी निर्माण केलेले एक संस्कार केंद्र आहे.  २. सत्य, समता, स्वातंत्र्य यांचा मिलाप आणि आचार, विचार, उच्चार यांचे उगमस्थान म्हणजे शिक्षण – क.भा. पाटील ३. चारित्र्याचा विकास घडविते, तेच खरे शिक्षण. ४. सन्मानाने सुख प्राप्त करण्याचे साधन म्हणजे … Read more

suvichar marathi | मराठी सुविचार

suvichar marathi | मराठी सुविचार मराठी मनोरंजन marati manoranjan

  || suvichar marathi | मराठी सुविचार ||   १) मुलांनों ! आधी तुम्ही सरस्वतीचे पूजक व्हा. २) विद्या विनयेन शोभते. ३) सत्यं शिवं सुंदरम् । ४) आई हीच बालकाची पहिली गुरू आहे. ५) मातृ देवो भव । ६) आई सारखं दुसरं दैवत जगात नाही. ७) आई-वडील गुरुजन ह्यांचा मान राखा. ८) ज्ञान हा माणसाचा … Read more