suvichar marathi | मराठी सुविचार

suvichar marathi | मराठी सुविचार मराठी मनोरंजन marati manoranjan

  || suvichar marathi | मराठी सुविचार ||   १) मुलांनों ! आधी तुम्ही सरस्वतीचे पूजक व्हा. २) विद्या विनयेन शोभते. ३) सत्यं शिवं सुंदरम् । ४) आई हीच बालकाची पहिली गुरू आहे. ५) मातृ देवो भव । ६) आई सारखं दुसरं दैवत जगात नाही. ७) आई-वडील गुरुजन ह्यांचा मान राखा. ८) ज्ञान हा माणसाचा … Read more