100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार

100+.marathi suvichar | मराठी सुविचारmarathi manoranjan

100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार 100+ marathi suvichar | मराठी सुविचार १. शाळा हे समाजाने, समाजाच्या विकासासाठी निर्माण केलेले एक संस्कार केंद्र आहे.  २. सत्य, समता, स्वातंत्र्य यांचा मिलाप आणि आचार, विचार, उच्चार यांचे उगमस्थान म्हणजे शिक्षण – क.भा. पाटील ३. चारित्र्याचा विकास घडविते, तेच खरे शिक्षण. ४. सन्मानाने सुख प्राप्त करण्याचे साधन म्हणजे … Read more

suvichar marathi | मराठी सुविचार

suvichar marathi | मराठी सुविचार मराठी मनोरंजन marati manoranjan

  || suvichar marathi | मराठी सुविचार ||   १) मुलांनों ! आधी तुम्ही सरस्वतीचे पूजक व्हा. २) विद्या विनयेन शोभते. ३) सत्यं शिवं सुंदरम् । ४) आई हीच बालकाची पहिली गुरू आहे. ५) मातृ देवो भव । ६) आई सारखं दुसरं दैवत जगात नाही. ७) आई-वडील गुरुजन ह्यांचा मान राखा. ८) ज्ञान हा माणसाचा … Read more